Η αθλητική διατροφή απευθύνεται σε αυτούς που αθλούνται συστηματικά είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά.