Στόχος για τον έλεγχο του βάρους είναι η τροποποίηση της διατροφικής συμπεριφοράς.