Η υπηρεσία αυτή αφορά όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το χώρο μας.